Władza rodzicielska Gdańsk

Kwi - 16 2012 | By mont

Władza rodzicielska to zestaw praw i obowiązków, jakie względem dzieci mają jej rodzice|rodzice mają względem dzieci. Związane są z wszelkimi aspektami wychowania, pieczą nad majątkiem małoletniego i ustawowe przedstawicielstwo.

Władza rodzicielska powinna być sprawowana w sposób zapewniający dziecku realizację jego potrzeb, gwarantujący jego dobro. Rodzice dbają o wszechstronny rozwój swoich dzieci i przygotowują je do wejścia w dorosłe życie.

Wszelkie odstępstwa od tych zasad mogą skutkować ograniczeniem władzy rodzicielskiej albo jej odebraniem. Ponieważ w czasie rozwodu powstaje wiele emocji, które sprowadzają się do walki o dzieci warto skorzystać z pomocy adwokata celem zapewnienia największego poziomu jakościowego obrony.

You must be logged in to post a comment.