Planeta Brzesko

Mar - 10 2012 | By mont

Zwykło się twierdzić, że dobra restauracja to droga restauracja. Fałsz! W Polsce pełno jest badziewnych, drogich gastronomi. Od groma istnieje także świetnych, tanich barów, rusztów i garkuchni. Nie jemy ceny. Jesz potrawy. Porządny lokal może także prowadzić ceremonie weselne. Bezspornie dobrym lokalem jest restauracja Planeta Brzesko, umiejscowiona w zespole rozrywkowym Planeta Centrum w Brzesku.

You must be logged in to post a comment.