Narurowe filtry wody

Kwi - 09 2012 | By mont

Filtry sedymentacyjne są nieodłącznym elementem instalacji dezynfekujących wodę w domkach jednorodzinnym. Ciecz, przed dostaniem się do kolumny filtrującej musi być wysterylizowana z zanieczyszczeń sedymentacyjnych. W innym razie, złoża filtracyjne, które znajdują się w butli z głowicą uległyby szybszemu wyeksploatowaniu. Co prawda, butla musi być na początku zasypana żwirkiem kwarcowym, lecz nie jest jego zadaniem wyłapywanie ciał obcych w wodzie. Żwirek ma oddzielać spód butli od złoża filtracyjnego. Filtry sedymentacyjne z dobrze dobranym mikronażem zapewniają bezpieczeństwo i chronią drogie kolumny filtracyjne przed uszkodzeniem.

You must be logged in to post a comment.