Educzytanie

Mar - 21 2012 | By mont

Lektura to jedna z kompetencji, jakie pozyskiwane są przez człowieka w procesie nauki. Lektura determinuje przyjmowanie wiadomości oferowanych za pośrednictwem języka zapisywanego. Współcześnie jedną z elementarnych odmian informowania się jest oczywiście mowa pisana. Dlatego czytanie jest jedną z najważniejszych umiejętności każdego człowieka. Nasz blog powstał z myślą o tym, ażeby zwłaszcza młodzi ludzie poczęli więcej studiować. Każdy odszuka coś dla siebie, bowiem zamieszczamy newsy z odmiennych dyscyplin życia.

You must be logged in to post a comment.