WatchDog PFRON

Lip - 26 2015

WatchDog PFRON

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych to fundusz, który posiadane środki przeznacza między innymi na zatrudnienie osób niepełnosprawnych, jak również na ich rehabilitację zarówno społeczną, jak i zawodową. Środki pochodzące z funduszu PFRON są zatem wykorzystywane na rozliczne formy dofinansowania działalności zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, a pochodzą z obowiązkowych wpłat pracowników jednostek spełniających określone przez akt prawny warunki. Aktywność PFRON jest przedmiotem zainteresowania wielu osób, stąd idea stworzenia areny wymiany opinii i informacji dotyczących tego organu. Portal Watchdog PFRON stanowi właśnie taką platformę. Watchdog próbuje w sposób samodzielny i bezstronny oceniać dystrybucję środków publicznych, które są przeznaczone na wzmacnianie działalności osób niepełnosprawnych, śledzi oraz komentuje wszelkie prawne i kompleksowe założenia w sferze zaangażowania osób niepełnosprawnych.

Tagi: